SPUSTILI JSME POKRAČOVÁNÍ KURZU!

žij uměním

 

Výtvarný kurz pro pedagogy, díky kterému můžete autenticky poznat a následně představit české umělce a jejich ateliéry, tak jak to dosud nebylo možné.

 

Získanou inspiraci a kreativní výtvarná zadání využijete jak ve své vlastní tvorbě, tak pro své pedagogické přípravy.

 

Pro informace o Žij uměním 2, pokračujte níže na stránku. 

Jak kurz funguje:

Ke každé lekci také dostanete zpracované PDF, které obsahuje:

 • úvodní motivaci pro studenty
 • variaci několika výtvarných zadání
  která vychází z lekce a know how umělců a mohou být použita ve Vašich hodinách
 • možné otázky a odpovědi k lekci
 • praktické tipy pro průběh lekce
 • nápady pro vystavení prací
 • další varianty úkolu a jeho možná použití
  např. jak z úkolu můžeme vycházet, varianty pro tvorbu ve dvojicích, skupinách
 • Všechny materiály k lekcím jsou zpracované MgA. Janem Pfeifferem. Přípravy se opírají o jeho desetiletou praxi v rámci výuky výtvarných předmětů na Karlově Univerzitě. V současné době působí jako mentor pedagogických projektů v rámci praktického semináře na Akademii výtvarných umění v Praze.

Do kurzu Žij uměním se můžete přihlásit z rozpočtu školy i soukromě ze své vlastní kapsy. Objednávkový formulář je připraven tak, aby faktura byla vyplněna školou nebo fyzickou osobou.

Dochází vám inspirace pro výuku?

 

Chcete své žáky posunout a ukázat jim autenticky současné umělce?

Připravte vtahující, aktuální a zajímavé hodiny do kterých se studenti ponoří -

 

Využijte kurzu Žij uměním, díky kterému autenticky poznáte umělce, kteří nyní utváří dění a směr českého výtvarného umění. 

Díky kurzu naleznete mnoho nové inspirace pro Váš osobní výtvarný rozvoj i pedagogické hodiny. V rámci každé lekce poznáte do hloubky daného umělce, jeho konkrétní přístupy k tvorbě i zkušenosti z praxe autentický pohled na každodenní umělecký život. Získáte praktické poznatky, informace o výtvarných technikách a technologických postupech. 

V přenesení nápadů z lekcí do výuky a do praxe Vám pomohou autorská pedagogická zadání MgA. Jana Pfeiffera, která dostanete zpracovaná ke každé lekci. 

pokračování je konečně tady!

Žij uměním 2

Jak kurz probíhá? 

Kurz probíhá ve stejném stylu jako kurz Žij uměním 1, tzn. dostanete přístup ke 4 lekcím = přístup do čtyř ateliérů českých umělců, které s námi do hloubky poznáte. 

 

Každá lekce má 60 až 90 minut a je rozdělená do 3 částí: 

 

1) SEZNÁMENÍ A INTERVIEW S UMĚLCEM

Ptáme se na otázky, na které se v rozhovorech před námi nikdo neptal - rozebíráme průběh tvorby, významná díla, jejich vznik, čím byla inspirována, akce, proces tvorby umělce, inspirační zdroje, zázemí, názory na různá témata, která se týkají jejich tvorby i kontroverzní otázky, například o hodnotě umění, nebo prosazení se ve výtvarném světě. 

 

2) STUDIO VISIT
Umělec nás autenticky provede svým ateliérem, uvidíte díla zmiňovaná v první části lekce i mnoho dalších. V rámci této části máte také jedinečnou šanci nahlédnout umělci pod ruce, vidět prostor a zákulisí, ve kterém se všechno odehrává.

Měli jsme šanci vidět (a pro vás zdokumentovat) i díla, která jsou teprve ve fázi vzniku.

 

3) TVŮRČÍ ZADÁNÍ

Teorie by stačilo, teď honem do praxe! Společně s umělci jsme pod pedagogickým vedením MgA. Jana Pfeiffera v každé lekci vytvořili výtvarné zadání, ve kterém si osvojíte část umělcova know-how, poznáte jejich techniky i styl, kterým o vznikajících dílech přemýšlí. Tyto zadání mají více variací, můžete je buď stihnout za hodinu s věcmi, které najdete doma a nebo s nimi strávit mnoho večerů plných inspirace, pokud se je rozhodnete rozvinout. 

 

+ PEDAGOGICKÉ PŘÍPRAVY
Ke každé lekci dostanete PDF ebook, který rozvíjí zadání tak abyste ho byli schopní plně využít v praxi buď sami, nebo se studenty. Každé zadání má v ebooku několik variací a návodů jak o něm přemýšlet. Zároveň odpovídáme na časté a občas záludné otázky, jako: Kdy poznám, že mám hotovo? Nebo co dělat, když se mi výsledek nelíbí? 

Každá příprava obsahuje také otázky k zamyšlení, motivaci a je zakončená návody k vystavení práce. 

Jaké umělce jsme navštívili?

Jaro Varga

Jaro Varga je slovenský umělec žijící v Praze. Jaro se zabývá pozorováním světa pomocí kresby, zajímají ho různá společenská témata, různá vysvětlení věcí.

 

Hlavní obecné téma je pro něj pojem vědomosti. Rád pracuje s tématem knihovny jako centrem vědění. Jeho práce jsou koncepční avšak vždy hravé a mnohdy vyzývají diváka k interakci, přeskládávání, přesouvání a tak i k novému pohledu na svět.

Veronika Holcová

Veronika Holcová je umělkyně, malířka, která se ráda nechá nadchnout a inspirovat skvrnou. Roztékající se barva je pro ni branou do imaginace. Vytváří tak snové bytosti i krajiny, které dotváří někdy i mnoho let.

 

A právě dívání se, překvapování sebe sama je hlavním tématem této lekce, ve které vás čeká také velmi praktická ukázka její techniky.

 

Vladimír Houdek

Vladimír Houdek je známý umělec, který důsledně skládá, vytváří a komponuje svůj vesmír. Ve svých obrazech soustavně prozkoumává geometrii, krásu, a to především prostřednictvím kruhu.

 

A právě geometrie, kompozice a symetrie jsou hlavními tématy této lekce, ve které se naučíte modelovat prostor a zároveň vás vyzkouší v umění práce s nedokonalostmi při vzniku díla.

Karíma Al-Mukhtarová

Karíma Al-Mukhtarová je umělkyně, která pracuje s kontrasty tvrdých materiálů a křehkého skla, prošívá zdánlivě neproniknutelné plochy. Tím objevuje napětí a jemnost vztahů materiálů (a vlastně tím i nás samých).

 

A právě rozvíjení citlivosti pro materiál, napětí a linky jsou tématy této lekce.

 

 

Neviděli jste ani kurz Žij uměním 1?Tak se na něj podívejte!

Čtyři výtvarné lekce - ateliér Jana Pfeiffera, Michala Cimaly, Josefa Bolfa a Rozálky Prokopcové

 

1) SEZNÁMENÍ SE S ČESKÝMI UMĚLCI

Navštívíme umělce v ateliéru a představíme Vám ho lidsky a autenticky. Ptáme se na otázky, které jsou doopravdy zajímavé, autentické a aktuální, často se můžete ptát i Vy v členské sekci. 

2) STUDIOVISIT - PROHLÍDKA ATELIÉRU UMĚLCE

Vždy Vás zajímalo co je za tím dílem, které vidíte v galerii? Jak asi vznikalo? Baví Vás zajímavosti a chcete poznat proces a způsob jakým vznikají díla, která obdivujete? Jak to vypadá v ateliérech českých umělců? Provedeme Vás! 

3) TVŮRČÍ ZADÁNÍ - VYUŽITÍ ZÍSKANÉ INSPIRACE A VYZKOUŠENÍ SI TECHNIK, KTERÉ UMĚLCI POUŽÍVAJÍ

Potom co jste načerpali novou energii, inspiraci a dopodrobna poznali dalšího z českých umělců půjdeme tvořit. 
Ke každé lekci máme připravené tvůrčí zadání pod pedagogickým vedením MgA. Jana Pfeiffera. 

Zadání jsou koncipovaná tak, aby Vás posunula dál, prohloubila a upevnila zážitek z lekce, ale zároveň abyste si užili ten výtvarný proces, dostali se do stavu flow a sami sebe překvapili tím, co jste schopni vytvořit,

Každá lekce bude mít záznam, takže si můžete vybrat svůj čas, kdy chcete tvořit :)

 

4) PEDAGOGICKÉ PŘÍPRAVY

Jak vše, co jste viděli, vyzkoušeli a naučili se aplikovat do výuky a předat svým žákům?

Úkoly, náměty a motivace vycházející z lekcí, zpracované MgA. Janem Pfeifferem, Vám budou dokonalým průvodcem.

členská sekce

 

V členské sekci Vás budeme o všem informovat, sdílet zajímavé novinky za světa umění i zákulisí naší platformy, abyste mohli naplno žít uměním :)

Jako členové také můžete aktivně zasahovat do projektu, připravit si témata, která vás zajímají, navrhnout koho chcete vidět v dalších lekcích, komentovat a ptát se.

 

komunita

 

Členská sekce bude propojená s facebookovou skupinou, kde společně všichni můžeme komunikovat, sdílet věci, které jsme vytvořili, interagovat s ostatními, ptát se na rady a názory.

My Vám budeme k dispozici i mimo časy lekcí, můžete s námi cokoli sdílet, konzultovat a uděláme maximum pro to, abychom vám pomohli se posunout a prožít kurz na maximum.

Co o kurzu říkají jeho absolventi?

Žij uměním je moc fajn kurz. Jsou to dveře pro každého, kdo chce nenásilně vniknout do světa současného umění a doslova nahlédnout do života a každodennosti umělce, k jádru jeho uvažování a tvorby. Zároveň je každý díl spojen s nějakou originální a invenční výtvarnou technikou, kterou je možno vyzkoušet a zakusit sám sebe jako tvůrce. Jsem učitelka výtvarky, nejsem tedy v umění žádným nováčkem. I tak jsou pro mě všechny dosavadní díly hodně obohacující a zajímavé. Nejvíce mě zaujaly dva: úvodní s Janem Pfeifferem a díl s Michalem Cimalou. Přišly mi poutavé jak způsobem vyprávění a popisem práce autora, tak velkou dávkou didaktičnosti a obrazovosti celého dílu. Jsem nadšena, pokud mohu vidět tvorbu umělce v jeho celistvosti. Všechny díly jsou pro mě přínosem i díky tomu, že jsem objevila mladé umělce, jejichž jména byla pro mě nová. Vyhledávám si je všechny na webu, Instagramu, sleduji jejich práci a doplňuji si tak skládačku, která se mi vytvořila v kurzu. Zajímavé a obdivuhodné na všech těch umělcích je, jak jsou často souborem různých talentů. Malují, kreslí, věnují se plastice, digitálnímu tisku, performance a konceptu, ale také hudbě a vynalézání nových nástrojů, a tedy i zvuků. A i to je pravděpodobně jen zlomek jejich aktivit. Potěšilo mě, že se vyprávění nebo spíše interview odehrává na neformální rovině, uvnitř ateliéru, přímo mezi díly umělce. Je to pro mě důležité nejen z pohledu lektorky výtvarných ateliérů, ale i z pohledu výtvarnice. Líbí se mi, že každé zadání pro nás, uživatele kurzu, přímo souvisí s tvorbou umělce. Je velmi jasné a jednoduše proveditelné, a přitom kreativní a hravé, a co je důležité, má přesah někam dál – k nám samotným. Naše tvorba v tomto kurzu není pouhou zábavou anebo nějakou rutinou a návodem – jak namalovat zátiší, ale dotýká se našeho prožívání, našeho osobního života, naší paměti, a také představivosti a invence. A to je vlastně podstatou umění – dotknout se nějaké podstaty v nás. A ten dotyk, to jsou ty dveře k umění a hlubšímu prožití nejen jako konzument, ale i jako tvůrce.
Zuzana Šmídováučitelka v ZUŠ
Vaše lekce jsou úplně super! Ne vždy jsem je stihla on-line v ten den, ale udělala jsem si prostor dopoledne a bylo to pokaždé moc pěkné a dozvěděla jsem se právě ty věci, které jsem potřebovala(to jak vůbec umělec vypadá a vystupuje, jak vypadá jeho ateliér, co ho inspiruje a i to jestli třeba má rodinu nebo jestli ho umění živí😊) - to se totiž ve většině bio umělce nedozvíte🤭 Moc děkuji a určitě se tesim na další lekce.
Lucie Jeníčkováučitelka v ZUŠ

 

O NÁS

MgA. JAN PFEIFFER

 

Jan Pfeiffer je multimediální umělec, pedagog a kurátor žijící v Praze. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, studoval v ateliéru Jiřího Příhody. Absolvoval mnoho zahraničních stáží a rezidencí např. na Cooper Union v New Yorku. Ve své tvorbě se zabývá otázkou vztahu člověka a architektury, nejčastěji pracuje s médii kresby. Uskutečnil 28 samostatných výstav a mnoho skupinových v Čechách i zahraničí např. v USA, Anglii, Francii, Polsku, Maďarsku, Koreji a Číně.

Věnuje se rovněž kurátorským projektům, devátým rokem organizuje galerii Pavilon v centru Prahy, kde se soustředí na prezentaci experimentálních uměleckých projektů nejmladší generace. Pracuje rovněž jako architekt výstav a filmů, za svou práci byl nominován na cenu českého Lva za film „Cesta ven“. Intenzivně se věnuje pedagogické činnosti, vyučoval na Americké Univerzitě SIT Study Abroad ‒ School for International Training, kde vedl ateliér nových medií; v současné době vyučuje na PedF UK v Praze ‒ Katedra výtvarné výchovy, kde vede ateliéry kresby a prostorové a akční tvorby. Na této katedře současně dokončuje doktorandské studium, ve kterém zpracovává metodologií Art Based Research a A/R/Tography téma černé barvy jako ústředního motivu výtvarného díla. 

Vytvářel a realizoval edukační program pro nadaci Proměny, působil v roli konzultanta v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.

 

MAGDALÉNA POLEHŇOVÁ

Vizi tohoto projektu mám v hlavě už více než dva roky a jsem vděčná, že Vám konečně můžu představit jeho finální podobu, která je nyní přesně taková, jakou jsem si přála. 

Celý život se věnuju umění, miluju malbu, kresbu, grafiku, chození na výstavy i různé experimentování. Od dětství doteď nebyl rok, kdy bych nenavštěvovala ZUŠ, různé kurzy, workshopy a výstavy. Stále dokola jsem kolem sebe a nebo i sama u sebe viděla problémy, které platforma ŽIJ UMĚNÍM řeší. 

Kromě toho vše propojuji s tvorbou na sociální sítě, fotografií a natáčením videí. Vím, jak moc důležité je, aby videa byla zábavná, poutavá a správně natočená, abychom se nemuseli přemáhat v udržení pozornosti.

 

Věřte mi, bude vás to bavit! :)

 

 

AKREDITACE

S radostí Vám přinášíme novinky ohledně našich kurzů pro učitele výtvarné výchovy. Od září tohoto roku došlo v důsledku změny zákona ke změnám v podmínkách pro proplácení kurzů ze strany zaměstnavatelů, tj. Vaší školy. Změna spočívá v tom, že od září tohoto roku Vám může Vaše škola proplatit účast v našich kurzech, byť nejsme držitelem akreditace MŠMT.

Tato změna přináší větší flexibilitu a umožňuje školám více autonomie při rozhodování o podpoře profesního rozvoje svých pedagogů.

Věříme, že naše kurzy poskytují cenné znalosti a dovednosti pro Vás jako učitele výtvarné výchovy, a jsme připraveni podpořit Váš profesní růst. I bez akreditace můžete nyní s důvěrou přistoupit k úhradě kurzu prostřednictvím Vaší školy, která může využít tzv. šablon pro proplácení kurzů.

Akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání již tedy není podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jan Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.

V případě zájmu naleznete podrobnější informace ohledně změn v systému udělovaných akreditací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/predpokladane-zmeny-v-akreditacich-vzdelavacich-programu-v

Děkujeme za Vaši důvěru a zájem o naše vzdělávací programy. Jsme tu pro Vás a rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace a podporu.

+420 774 534 565
info@zijumenim.cz
V této kategorii se nenachází žádný článek.